Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τ.Π.Μ. του Π.Θ