Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας της Σχολής Τεχνολογίας του ΠΘ