Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του ΠΘ