Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του ΠΘ