Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του ΤΒΒ της ΣΕΥ του ΠΘ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ετήσια θητεία.