ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού στη ΜΟ.ΔΙ.Π.