ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Ι.Α.Κ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.