Προκήρυξη εκλογών διευθυντών κλινικών Τομέα Κλινικών Κτηνιατρικών Σπουδών ΤΚ