Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής