Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Υδροβιολογίας-Ιχθυολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Υδροβιολογίας-Ιχθυολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος