ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών