ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών