ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ