Πρακτικό εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωτών τους Ε.Τ.Ε.Π. στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και τη Σύγκλητο