Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κτηνιατρικής