Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ