Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του τομέα Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ