Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ήτοι Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ.