Ορισμός εφορευτικής επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος