ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Π.Θ.