Εκλογές ΠΤΠΕ - Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου