Εκλογές IAKA - Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών Για Την Ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.