ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ