ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ