ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ