Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών της Σχολής Τεχνολογίας του Π. Θ. και του αναπληρωτή του