Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής