Ανακήρυξη υποψήφιων διευθυντών κλινικών Τομέα Κλινικών Κτηνιατρικών Σπουδών ΤΚ