Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών & υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας