Συμμετοχή σε εξετάσεις - Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1η Υπενθύμιση)