ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ