Εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν δημιουργηθεί οι κωδικοί τηλεδιασκέψεων MS-TEAMS των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου του Α.Ε. 2019-2020 του Π.Σ. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τους κωδικούς αυτούς με τους εξής τρόπους:

Α. Εύρεση του κωδικού του κάθε μαθήματος στο eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως έχει κοινοποιηθεί στο κάθε μάθημα από τον κάθε Διδάσκοντα (ο φοιτητής συνδέεται στο eClass του ΠΘ με τους καινούργιους του κωδικούς, κάνει εγγραφή στο κάθε μάθημά αν δεν έχει κάνει, και σημειώνει τον κωδικό)

Β. Εύρεση του κωδικού από την ηλεκτρονική Γραμματεία του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (Διόνυσος) όπου ο φοιτητής συνδέεται με τους παλιούς του κωδικούς του ΤΕΙ, και βλέπει τους κωδικούς τηλεδιασκέψεων στη δήλωση των μαθημάτων του. Σε όλα τα μαθήματα εμφανίζονται ήδη οι κωδικοί. (Η είσοδος στην ηλεκτρονική γραμματεία «Διόνυσος» γίνεται από την διεύθυνση https://thessalia-3.teilar.gr/login.asp).

Από την Δευτέρα 23 Μαρτίου θα ξεκινήσουν τα μαθήματα με τηλεδιασκέψεις. Όσοι δεν το έχετε κάνει, ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ: https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi και δείτε το σχετικό video (λειτουργεί με Firefox ή Explorer-Edge).