Αξιολόγηση Αιτήσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων βάσει τηςυπ’αριθ. 12754/20/ΓΠ1/07-07-2020 Προκήρυξης Απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021