Ανακοίνωση για την παράδοση φακέλου των Εργαστηρίων Αποκατάσταση Κτιρίων Ε (303), Αποτυπώσεις Ε (306)