ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)