Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε

Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε
Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε

1η αναθεώρηση (14/9/2023):

Είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος των κτιρίων του ΠΘ ώστε να επιστρέψουν σε αυτά τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με ασφάλεια.

Για το λόγο αυτό δεν είναι ακόμη δυνατή η εγγραφή των φοιτητών που ανήκουν στις κατηγορίες  Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Να παρακολουθείτε αυτή την ανακοίνωση η οποία θα επικαιροποιείται καθώς και την ιστοσελίδα του Τμήματός σας για το πότε και πού θα γίνουν οι εγγραφές των παραπάνω κατηγοριών.

Να γνωρίζουν οι νέοι φοιτητές μας ότι το ΠΘ θα φροντίσει να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για να ολοκληρωθούν όλες οι εγγραφές.

 

Παρακάτω εμφανίζονται τα Τμήματα των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν δοθεί σε λειτουργία.Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 

Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής