Εκλογές για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εκλογές για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εκλογές για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εκλογές για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέχθηκε ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας

 

Υποψηφιότητες

- Υποψηφιότητα Καθηγητή Χαράλαμπου Μπιλλίνη

 

Παρουσίαση προτάσεων υποψήφιου για το αξίωμα του Πρύτανη

Η παρουσίαση των προτάσεων του υποψήφιου για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και στη Σύγκλητο, θα διεξαχθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, στις 12:00, με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) στην ακαδημαϊκή κοινότητα,  μέσω του συνδέσμου: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14496