Εγγραφές Πρωτοετών 2023

Εγγραφές Πρωτοετών 2023
Εγγραφές Πρωτοετών 2023

4η αναθεώρηση (09/10/2023):

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καλωσορίζει του νέους φοιτητές του.

Διαβάστε το Χαιρετισμό του Πρύτανη προς τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών έγιναν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από 31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή για οποιονδήποτε λόγο, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης, απευθείας  στη Γραμματεία του Τμήματός τους εντός  αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ήτοι μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2023, όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο για όλα τα ΑΕΙ.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέλαβε στις 26/9/2023 τα δεδομένα των ηλεκτρονικών εγγραφών και απέστειλε τους ιδρυματικούς λογαριασμούς στους νέους φοιτητές με SMS την Παρασκευή 29/9/2023.

Να παρακολουθείτε την παρούσα ανακοίνωση την οποία θα ανανεώνουμε τακτικά με ό,τι νεότερη πληροφορία υπάρχει διαθέσιμη. Επίσης να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας.