Ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας