Στέγαση Φοιτητών

Εικόνα από τον εξωτερικό χώρο της φοιτητικής εστίας Λάρισας.

Α. Φοιτητική Εστία Λάρισας / Φοιτητική Εστία Καρδίτσας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών/τριών, εντός του συγκροτήματος Γαιόπολις στη Λάρισα και εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στην Καρδίτσα.

Η Φοιτητική Εστία στη Λάρισα αποτελείται συνολικά από 8 αυτόνομα κτήρια, δυναμικότητας 502 κλινών και η Εστία στην Καρδίτσα διαθέτει 2 αυτόνομα κτήρια, με δυναμικότητα 104 κλινών.

Κριτήριο για την επιλογή και διαμονή των φοιτητών είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάστασή τους. Επίσης συνεκτιμώνται λόγοι υγείας καθώς και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης στις αντίστοιχες πόλεις.
Λάρισα:
 Φοιτητική Εστία, Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, τηλ: 2410 684431, 2410 684572, 2410 684407.
Καρδίτσα: Φοιτητική Εστία, Τέρμα Μαυρομιχάλη, τηλ: 24410 72042.

 

Β. Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδ. Έτους 2019-20

Οι Αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε όσες Αιτήσεις απαιτηθεί από τους δικαιούχους, η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει (στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19), να αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, το αργότερο εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας με υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

 

Γ. Φοιτητική Εστία Βόλου.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει στην πόλη του Βόλου Φοιτητική Εστία, δυναμικότητας σαράντα (40) μονόκλινων δωματίων. Γίνονται δεκτοί μόνο πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των οικογενειών τους και για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Κριτήριο για την επιλογή και διαμονή των φοιτητών είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάστασή τους. Επίσης συνεκτιμώνται λόγοι υγείας καθώς και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή εντύπου Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας, 2ας Νοεμβρίου και Βερναρδάκη, Τ.Κ. 38333 Βόλος. Τηλ: 24210-74408-9, Fax: 24210-74697.

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας με υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

 

Σχετικά  Έγγραφα: