Ηλεκτρονική Γραμματεία

Person in gray sweater using black laptop computer

Μέσω της εφαρμογής unistudent οι φοιτητές μπορούν να:

  • κάνουν δηλώσεις μαθημάτων
  • δουν τις βαθμολογίες τους
  • να αιτηθούν πιστοποιητικά

 

Για τους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Αν βρίσκεστε εκτός δικτύου Π.Θ. (π.χ. οικιακή σύνδεση), για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, θα πρέπει να χρησιμοποιήστε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο).

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

Είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

 

Για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας:

Συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Ηλεκτρονική Γραμματεία που χρησιμοποιούσατε έως τώρα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης (username/password) που είχατε ήδη από το πρώην ΤΕΙ.

 

Για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας:

Συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Ηλεκτρονική Γραμματεία που χρησιμοποιούσατε έως τώρα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης (username/password) που είχατε ήδη από το πρώην ΤΕΙ.

 

Για τους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Αν βρίσκεστε εκτός δικτύου Π.Θ. (π.χ. οικιακή σύνδεση), για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, θα πρέπει να χρησιμοποιήστε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο).

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

Είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.