Χορήγηση Υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη»

Χορήγηση Υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη»
Χορήγηση Υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019, τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής».