Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Τεχνολογίας

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Τεχνολογίας
Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Τεχνολογίας

Οι τελετές απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος  Ψηφιακών Συστημάτων και του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Ακολουθεί αναλυτικό Δελτίο τύπου