Η iGEM Thessaly στο Φεστιβάλ Πηνειού !

Η iGEM Thessaly στο Φεστιβάλ Πηνειού !
Η iGEM Thessaly στο Φεστιβάλ Πηνειού !

Η ερευνητική οµάδα φοιτητών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας iGEM Thessaly 2022, θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ Πηνειού Λάρισας, από την Τρίτη 21 Ιουνίου
µέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου στην κοίτη του Πηνειού. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ η ερευνητική οµάδα µας θα ενηµερώνει το κοινό για
την οικολογική κατάσταση του Πηνειού ποταµού, η οποία µας αφορά όλους και θα διεξάγει διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια µαθαίνοντας σε µικρούς
και µεγάλους την αξία του ποταµού και του υδάτινου οικοσυστήµατος! Η στήριξη της οµάδας και του ερευνητικού µας έργου από την Λάρισα, την
πόλη στην οποία ζούµε και εργαζόµαστε, συµβάλλει καταλυτικά στην πραγµατοποίηση των δράσεων µας. Για τον λόγο αυτό η οµάδα ευχαριστεί
θερµά την οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ Πηνειού, το οποίο συνιστά για την πόλη ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός.