Υποτροφίες Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Υποτροφίες Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υποτροφίες Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Απονομή 22 υποτροφιών σε υποψήφιους/ες διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Σε σύνολο 99 αιτήσεων, οι οποίες απεστάλησαν προς αξιολόγηση σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5631/20/ΓΠ/06-03-2020 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών στις τέσσερις θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές), η κατανομή των θέσεων των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως:

Α) η κατανομή των δώδεκα (12) θέσεων των μονοετών υποτροφιών

• Στη 1η θεματική ενότητα ‘Επιστήμες Υγείας’ θα δοθούν τρεις (3) υποτροφίες

• Στη 2η θεματική ενότητα ‘Επιστήμες Ζωής’ θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες

• Στη 3η θεματική ενότητα: ‘Επιστήμες Μηχανικού Τεχνολογίας και Πληροφορικής’ θα δοθούν τρεις (3) υποτροφίες

• Στη 4η θεματική ενότητα: ‘Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες’ θα δοθούν τέσσερις (4) υποτροφίες.

Β) η κατανομή των δέκα (10) θέσεων των τριετών υποτροφιών:

• Στη 1η θεματική ενότητα ‘Επιστήμες Υγείας’ θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες

• Στη 2η θεματική ενότητα ‘Επιστήμες Ζωής’ θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες

• Στη 3η θεματική ενότητα: ‘Επιστήμες Μηχανικού Τεχνολογίας και Πληροφορικής’ θα δοθούν τρεις (3) υποτροφίες

• Στη 4η θεματική ενότητα: ‘Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες’ θα δοθούν τρεις (3) υποτροφίες.

 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης από εξωτερικούς κριτές που επιλέχθηκαν με κλήρωση, οι υπότροφοι που προκρίθηκαν και αποδέχτηκαν τις θέσεις είναι οι κάτωθι:

Για τις θέσεις των μονοετών υποτροφιών:

Α. Επιστήμες Υγείας

1. Ευαγγελία Σοφού (επιβλέπων Εμ. Σαριδομιχελάκης)

2. Γεώργιος Ζακυνθινός (επιβλέπων Δημ. Μακρής)

3. Έλενα Παππά (επιβλέπουσα Αικατερίνη Σιδέρη)

Β. Επιστήμες Ζωής

1. Δάφνη Λιανού (επιβλέπων Γ. Φθενάκης)

2. Συμεών Κούλας (επιβλέπων Δ. Λεωνίδας)

Γ. Επιστήμες Μηχανικού Τεχνολογίας και Πληροφορικής

1. Μαρία Γιαννακοπούλου (επιβλέπων Π. Ντακούλας)

2. Αθανάσιος Γρηγορόπουλος (επιβλέπων Σπυρίδων Λάλης)

3. Ζωή Παπαβασιλείου (επιβλέπων Β. Κανακούδης)

Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

1. Χρυσή Σταθάκη (επιβλέπων Π. Σκάγιαννης)

2. Σωτηρία Καλμπένη (επιβλέπουσα Ευγενία Βασιλάκη)

3. Βασιλεία – Γεωργία Λύρη (επιβλέπουσα Φοίβη Γιαννίση)

4. Ζαχαρούλα Παπαδοπούλου (επιβλέπων Αλέξανδρος Ι. Μαζαράκης Αινιάν)

 

Για τις θέσεις των τριετών υποτροφιών:

Α. Επιστήμες Υγείας

1. Αικατερίνη Δισερή (επιβλέπων Π. Λιάκος)

2. Παρασκευή Μπιλίκα (επιβλέπων Ελένη Καπρέλη)

Β. Επιστήμες Ζωής

1. Μαρία Ασλανίδου (επιβλέπων Ν. Κατσούλας)

2. Παναγιώτα Μεντεσίδου (επιβλέπων Β. Αντωνιάδης)

Γ. Επιστήμες Μηχανικού Τεχνολογίας και Πληροφορικής

1. Αλέξανδρος Ευσταθιάδης (επιβλέπουσα Ιωάννα Συμεωνίδου)

2. Χρήστος Γεωργακίδης (επιβλέπων Χρήστος Σωτηρίου)

3. Δανάη Τζήκα – Κωστοπούλου (επιβλέπουσα Ευτυχία Ναθαναήλ)

Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

1. Μελίνα – Αικατερίνη Καλφαντή (επιβλέπουσα Πηνελόπη Παπαηλία)

2. Δημήτριος Σκαλτσής (επιβλέπων Πολυμέρης Βόγλης)

3. Τριαντάφυλλος Ζαχαράκης (επιβλέπων Ιωάννης Πίκουλας)