Έκδοση από την ACM των Πρακτικών των Συνεδρίων ESSE2022 & ICACS2022

  • Έκδοση από την ACM των Πρακτικών των Συνεδρίων ESSE2022 & ICACS2022
    Έκδοση από την ACM των Πρακτικών των Συνεδρίων ESSE2022 & ICACS2022
  • Έκδοση από την ACM των Πρακτικών των Συνεδρίων ESSE2022 & ICACS2022
    Έκδοση από την ACM των Πρακτικών των Συνεδρίων ESSE2022 & ICACS2022
  • Έκδοση από την ACM των Πρακτικών των Συνεδρίων ESSE2022 & ICACS2022
    Έκδοση από την ACM των Πρακτικών των Συνεδρίων ESSE2022 & ICACS2022

Εκδόθηκαν στη Digital Library της ACM (Association for Computing Machinery) οι τόμοι των πρακτικών που περιλαμβάνουν τα άρθρα που παρουσιάστηκαν σε δύο (2) διεθνή επιστημονικών συνεδρίων που (συν-)διοργάνωσε το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα στο 2022.
Πρόκειται για τα πρακτικά των εξής συνεδρίων:

1.    ICACS 2022: 2022 The 6th International Conference on Algorithms, Computing and Systems, Larissa Greece, September 16 - 18, 2022, ISBN: 978-1-4503-9740-7

Τα πρακτικά του ICACS 2022 είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:  

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3564982
 

2.  ESSE 2022: 2022 The 3rd European Symposium on Software Engineering, Rome, Italy, October 27 - 29, 2022, ISBN: 978-1-4503-9730-8

Τα πρακτικά του ESSE 2022 είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:  

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3571697

 

 
Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσα στο 2023, θα (συν-) διοργανώσει ξανά τα δύο αυτά διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 
Περισσότερες πληροφορίες:
ICACS 2023: http://icacs.org/ (2023 The 7th International Conference on Algorithms, Computing and Systems (ICACS 2023), October 19-21, 2023 @ Department of Digital Systems, the University of Thessaly, Larissa, Greece)
ESSE 2023: https://esse.org/ (2023 The 4th European Symposium on Software Engineering, December 1-3, 2023 @ Napoli,