Ψηφιακό Μαθησιακό Παιχνίδι για Προβληματοκεντρική Μάθηση

Ψηφιακό Μαθησιακό Παιχνίδι για  Προβληματοκεντρική Μάθηση
Ψηφιακό Μαθησιακό Παιχνίδι για Προβληματοκεντρική Μάθηση

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ), και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης, έχει αναπτύξει μαθησιακό παιχνίδι που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε φοιτητές για τη σύνθεση λύσεων στις επείγουσες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το μαθησιακό παιχνίδι βασίζεται σε μεθολογίες ενεργούς μάθησης με τις οποίες οι φοιτητές αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες με δράση, δηλαδή αναλαμβάνοντας ρόλους. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι ενθαρύνει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν γνώση από όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών συνθέτοντας τη για το σχεδιασμό λύσεων σε σύνθετα προβλήματα που είναι εμπνευσμένα από την πραγματική ζωή. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές προετοιμάζονται καλύτερα για τη μετάβαση τους από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο περιβάλλον εργασίας.

Το μαθησιακό παιχνίδι έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HERA: Re-engineering Higher Education through Active Learning for Growth (http://heraproject.eu) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής ΙΚΥ (http://iky.gr). Το μαθησιακό παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για παράλληλη χρήση από πολλούς παίκτες που αναλαμβάνουν ρόλους σε μια ομάδα με κοινό στόχο. Ο κάθε φοιτητής έχει, επιπλέον των στόχων της ομάδας του, και προσωπικούς στόχους που σχετίζονται με το ρόλο του. Το παιχνίδι καλεί τους φοιτητές να λύσουν προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής σε μια πόλη. Παραδείγματα μαθησιακών σεναρίων περιλαμβάνουν το σχεδιασμό εορταστικού φωτισμού, το σχεδιασμό δραστηριοτήτων οικονομίας μηδενικών αποβλήτων, το σχεδιασμό έξυπνων υπηρεσιών πάρκινγκ, και την προστασία της πόλης από πλημμύρες. Το παιχνίδι παρέχει πλούσια χαρακτηριστικά για το σχεδιασμό της πόλης, περιμβανομένων της μορφοποίησης εδάφους, καιρικών συνθηκών, κτιρίων και υπηρεσιών διαφόρων χρήσεων, οχημάτων και άλλων με στόχο τη δημιουργία πλούσιων μαθησιακών σεναρίων που προσομοιώνουν καταστάσεις τις πραγματικής ζωής. Το παιχνίδι επίσης διαθέτει ολοκληρωμένη υπηρεσία σχεδιασμού μαθησιακών σεναρίων για διδάσκοντες. Η πρώτη έκδοση του παιχνιδιού είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://heraproject.eu/index.php/results/. 

Επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου HERA είναι ο Ομ. Καθ. του ΤΗΜΜΥ Ηλίας Χούστης ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ Χαρίκλεια Τσαλαπάτα. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Κατσιμεντές, Σωρήρης Ευαγγέλου, Olivier Heidmann, Νάντια Βλαχούτσου, και Χριστίνα Τάκα.