Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave».

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

• απόφοιτους Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή των αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου,

• μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, και

• προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις των διδακτικών αντικειμένων (μαθημάτων) που διδάσκουν οι Εκπαιδευτές – Διδάσκοντες του Π.Ε.Β. του Π.Θ. καθώς και προπτυχιακοί φοιτητές των υπολοίπων Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και προπτυχιακοί φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών των πρώην Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Περίοδος Εγγραφών: έως 30/10/2020

Αίτηση Συμμετοχής: http://learning.uth.gr/?p=5652

Πληροφορίες: http://learning.uth.gr/?p=5643

Έναρξη Επιμόρφωσης: Νοέμβριος 2020

Εκπτωτική Πολιτική - Δυνατότητα Δόσεων

Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

24210-06390/66

learning [at] uth [dot] gr

http://learning.uth.gr/