Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφιών της ΔEKA

Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφιών της ΔEKA
Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφιών της ΔEKA

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας Π.Θ. για υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας