Εισαγωγή σε σύγχρονα προβλήματα της μαθηματικής σχετικότητας

Start
End
Εισαγωγή σε σύγχρονα προβλήματα της μαθηματικής σχετικότητας
Εισαγωγή σε σύγχρονα προβλήματα της μαθηματικής σχετικότητας

Το Τμήμα Μαθηματικών σας προσκαλεί στη διαδικτυακή διάλεξη με θέμα: "Εισαγωγή σε σύγχρονα προβλήματα της μαθηματικής σχετικότητας",

η οποία θα λάβει χώρα την  Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:15, μέσω MsTeams.

Ομιλητής είναι ο κ. Στέφανος Αρετάκης, Associate Professor, Department of Mathematics at the University of Toronto St. George, and Department of Computer and Mathematical Sciences at the University of Toronto Scarborough.

Τη διάλεξη μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ηλεκτρονική αίθουσα του MsTeams: 802yfg5 ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1eafd750eea34e78be93778a8d4e28b8%40thread.tacv2/1668791992493?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22d03ef118-4ce6-47bf-bac7-3bd0c5d340d8%22%7d

καθώς και στην Αίθουσα 7 (2ος όροφος, κτήριο Α’).

Περίληψη: Θα κάνουμε μία εισαγωγή στη γενική σχετικότητα και στη συνέχεια θα αναφέρουμε κάποια από τα πιο σημαντικά ανοικτά προβλήματα της θεωρίας αυτής. Η ομιλία αυτή θα είναι προσβάσιμη σε ευρύ κοινό και δεν θα απαιτεί προηγούμενη εμπειρία με τη σχετικότητα. 

Files